Organisasjonene på Kontaktkonferansen 2008 var skjønt enige: Kvinneorganisasjonene må få mer penger og de må få dem nå.

Martha Rubiano Skretteberg, leder for FOKUS- I dag får kvinneorganisasjonene mindre støtte enn i 2000. Norske kvinneorganisasjoner er underfinansierte. De blir stemoderlig behandlet, til tross for at viljen til å prioritere dem og deres arbeid tilsynelatende er til stede, sa Martha Rubiano Skretteberg, leder for Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål).

Inn i menneskerettsloven
Hun var ikke alene om å kreve større innsats fra myndighetene på dette punktet. På kontaktkonferansen som ble arrangert av Fokus tirsdag var det flere organisasjoner som etterlyste en større norsk innsats på likestillingsfeltet. Noen la vekt på økonomiske rammevilkår, andre på viktige symbolsaker. Sentralt blant sistnevnte stod kravet om å få kvinnekonvensjonen inkorporert i menneskerettsloven. Anne Hellum, professor ved Institutt for offentlig rett, var ikke nådig i sin omtale av Norges troverdighet på dette punktet.
- Norges manglende vilje til å inkorporere kvinnekonvensjonen i menneskerettighetsloven svekker vår legitimitet internasjonalt. Hvordan kan vi forvente at resten av verden følger opp konvensjonen, når vi selv ikke følger opp på et så sentralt punkt?, spurte Hellum. Hun fikk støtte fra Rubiano Skretteberg.
- Det svekker vår likestillingspolitikk at kvinnekonvensjonen fremdeles ikke er en del av menneskerettsloven, sa hun.

Manuela Ramin Osmundsen, Barne- og likestillingsministerMinisteren vil satse
Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen var tilstede på første halvdel av konferansen. Hun kunne ikke love økte midler, men understreket at regjeringen var avhengig av og satte stor pris på det arbeidet kvinneorganisasjonene gjør.
- Enkelte mener vi har kommet langt nok i likestillingsarbeidet. Det stemmer ikke. Vi trenger mer likestilling. Norge må forsterke sine likestillingstiltak for å kunne følge opp de forpliktelsene vi har internasjonalt, sa Osmundsen.  

Miljø og bistandsminister Erik SolheimStortingsmelding fra Solheim
Hun fikk støtte fra Utenriksdepartementet, som i sitt innlegg la vekt på at norsk bistandspolitikk er svært opptatt av å fremme likestilling i fattige land.
- Vi vet at det lønner seg å satse på kvinner. Kvinner investerer i familien, menn investerer i eget forbruk, sa Aslak Brun fra Utenriksdepartementet. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim var også tilstede på deler av konferansen. Han lovet en egen Stortingsmelding om tematikken mot slutten av uka.