Gravide kvinner og innvandrere med ikke-vestlig blir mest diskriminert, spesielt i arbeidslivet. Det viser Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport med statistikk over antall klage- og veiledningssaker i 2007 som ble lagt frem 28. mai.  Henvendelser på grunn av diskriminering fra offentlig forvaltning havner også høyt på statistikken.

Ombudets rapport Praksis 2007, diskrimineringsjuss i praksis viser statistikk for alle LDOs diskrimineringsgrunnlag som nedsatt funksjonsevne, alder, kjønn, etnisitet, seksuell orientering og religion.

Rekordstor graviditetsdiskriminering

Til tross for at vi skriver 2008 er graviditetsdiskriminering fremdeles det temaet Likestillings- og diskrimineringsombudet får aller flest henvendelser om.  Fra 2006 til 2007 har antall veiledningssaker økt med 29 prosent.  Fungerende ombud Ingeborg Grimsmo synes det er beklagelig:

– Det er uakseptabelt at norske arbeidsgivere, på tross av tretti år med likestillingslov, fremdeles diskriminerer gravide, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

I dag la hun fram ombudets diskrimineringsstatistikk for 2007 i rapporten ”PRAKSIS.” Den viser helt klart at diskriminering i arbeidslivet fremdeles dominerer ombudets klagesaker. Mer enn 70 prosent av de klagesakene ombudet behandlet i 2007 dreide seg om diskriminering i arbeidslivet. Mange av dem kom fra gravide kvinner. I tillegg tok flere hundre kvinner kontakt for å få råd og veiledning om samme tema.

- Vi ser at stadig flere tar kontakt med LDO for å få hjelp i forhold som gjelder graviditet. På 1990-tallet ga Likestillingsombudet rundt 10 skriftlige veiledninger om dette hvert år. I 2007 gav vi 349, sier fungerende ombud Ingeborg Grimsmo.
Diskriminering i offentlig sektor.

LDO mottok også en rekke henvendelser om etnisk diskriminering i 2007. De fleste sakene handlet om diskriminering i arbeidslivet og offentlig forvaltning. 

- Nesten en tredjedel av veiledningssakene våre fra 2007 handlet om diskriminering av personer med annen etnisk bakgrunn i offentlig forvaltning. Det er en klar økning fra fjor, sier Grimsmo.

Hun utfordrer både offentlige og private arbeidsgivere til å ta tak i problematikken, og slutte å diskriminere jobbsøkere.

- Arbeidsgivere må begynne å se kvalifikasjonene til de som søker jobb, ikke bare magen, hudfargen, rynkene eller rullestolen, sier Grimsmo.

Utfordrer interesseorganisasjonene

Personer med nedsatt funksjonsevne henvender seg mer enn tidligere, men vi hadde forventet flere klager.  Ombudet oppfordrer interesseorganisasjonene til mer samarbeid med LDO for å hjelpe flere personer med nedsatt funksjonsevne.

- Vi får en del klager fra fagforeninger som klager på vegne av sine medlemmer, men foreløpig er det ingen av interesseorganisasjonene som har benyttet seg av denne muligheten. Det er svært synd. Det kan være tungt for en enkeltperson å kjøre en diskrimineringssak mot arbeidsgiver helt alene, og mange skulle nok ønske de hadde organisasjonen sin i ryggen, sier Ingeborg Grimsmo.