Arbeidet mot diskriminering i staten har vært for fragmentert. Nå skal vi koordinere dette arbeidet. Min hovedstrategi er at dette er et ledelsesansvar. Det må gjennomsyre hele ledelsesopplæringen, ikke bare i form av prosjekter. Det sa barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt på et svært godt besøkt møte.

Høsten 2007 kokte diskusjonene om etnisk diskriminering i staten, på bakgrunn av Obiora-saken og ambulanse-saken fra Sofienbergparken. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ba Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) en kartlegging i offentlig sektor. Alle departementer og underliggende etater ble bedt om å beskrive hva som gjøres for å bekjempe etnisk diskriminering i staten og om deres kjennskap til slik diskriminering.

LDO leverte sin rapport i januar, og inviterte Huitfeldt som ansvarlig anti-diskrimineringsminister til en debatt for å diskutere hvilke tiltak som må til for å bekjempe etnisk diskriminering i staten.

Ombud Beate Gangås var tydelig: - Det må stilles krav, og det må kreves at statlige pålegg følges opp, hvis ikke har det liten verdi. Ledere på alle nivåer må gjennomgå kompetanseheving og stilles krav til når det gjelder å tilrettelegge for likeverdig tjenester for alle i et moderne Norge.

Om lag 100 personer var møtt fram for å følge debatten. Blant de som tegnet seg med spørsmål til ministeren, var Kohinoor Nordberg som fortalte om sin frustrasjon etter utallige møter med det offentlige.

I sitt svar til Nordberg sa Huitfeldt at det aldri er offeret som har ansvaret for feil som begås.

Kari Partapuoli fra Antirasistisk senter oppfordret Huitfeldt og regjeringen til å sette seg tøffe mål.

- Norge har kommet langt med å bekjempe kjønnsdiskriminering. Nå trenger vi mål for å bekjempe etnisk diskriminering. Soria Moria-erklæringen hadde som ambisjon at Norge skulle bli det mest inkluderende land i verden, sa Partapuoli.

Fakhra Salimi fra Mira-senteret trakk fram betydningen av at den som føler seg diskriminert har definisjonsrett, og må bli hørt.

Beate Gangås tok også til orde for midler til aktivitets- og redegjørelsesplikten, og å sikre en tolketjeneste av høy kvalitet.

- Kartleggingen av statlig sektor var trinn én. Jeg merker meg at Huitfeldt ytterligere kartlegging og da forventer jeg et trinn to, der det også kunne være naturlig å ta med av resten av offentlig sektor. Jeg mener dessuten at iverksatte tiltak må evalueres fortløpende for å finne ut hva som virker, og hva som ikke virker, sa Gangås.

I en kort oppsummering sa daglig leder i Utrop, Majoran Vivekananthan, at han fant diskusjonen interessant, men uten nye lovnader fra Huitfeldt.

- Blant de virkelig store utfordringene er å møte islamofobien som er sterk og voksende. Dette må inn i handlingsplanen som departementet nå arbeider med, sa Vivekananthan.