Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa sier ja til ombudets forslag om å innføre kvotering for å få flere kvinner inn i kommunestyrene.

Fungerende likestillings- og diskrimineringsombud, Ingeborg Grimsmo, er svært fornøyd med Kleppas svar.
- Vi mener kvotering er nødvendig. Med dagens tempo vil det ta over 30 år før vi har like mange kvinner og menn i de norske kommunestyrene. Så lenge kan vi ikke vente, sier Grimsmo.

Vil endre valgloven
Onsdag formiddag leverte Grimsmo et brev til kommunalministeren der hun ber departementet endre valgloven. Magnhild Meltveit Kleppa bekreftet omgående at dette er en sak hun er opptatt av og ønsker å gjøre noe med.
- Jeg har ikke drøftet dette verken i eget parti eller i regjeringen, men mitt syn er at kvotering må til, sa en engasjert kommunalminister da hun fikk overrakt ombudets brev. Hun mener erkjennelsen av at kvotering er et nødvendig tiltak, har vokst fram over tid.

Mannsdominerte kommunestyrer
Kommunevalget i 2007 ga 37,5 prosent kvinner i kommunestyrene. Dette er en økning på bare to prosent fra forrige kommunevalg. Tre av fire ordførere er menn, og kvinneandelen i formannskapene ser heller ikke ut til å bli god. I brevet til ministeren foreslår ombudet en rekke tiltak for å bøte på den skjeve kjønnsbalansen.

Ombudet mener blant annet at

  • Valgloven må endres. Hver valgliste må ha annenhver kvinne og mann på hele lista for å bli godkjent
  • Partiene må ha bedre balanse på førsteplassene på listene på landsbasis
  • Kommunaldepartementet må iverksette tiltak for å rekruttere kvinner til lokalpolitikken

Les hele brevet til kommunalministeren her