FNs internasjonale dag for funksjonshemmede markeres over hele verden 3. desember. I Norge blir denne dagen spesiell i år. Fra 1. januar trer Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Denne forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og påbyr et universelt tilrettelagt samfunn som skal være tilgjengelig for alle. Loven gjelder på alle samfunnsområder.

Fra nyttår forvalter ombudet loven. Jeg oppfordrer personer som føler seg diskriminert til å ta kontakt med oss, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Les mer om loven