LO-leder Roar Flåthen slår et slag for likelønn mellom kvinner og menn i debatten om valget neste år. Kjønnsdelt arbeidsmarked, ufrivillig deltid, midlertidige ansettelser, lav kompetanse, manglende kompensasjon for utdanning og kompetanse, fordeling av foreldrepermisjon, er noen av årsakene til ulikelønn, ifølge Flåthen. - Gledelig utspill, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

«Det er viktig å få til en bedre ordning enn i dag når det gjelder foreldrepermisjon. Både fordi det er bra for far og barn å tilbringe mer tid sammen i barnets første leveår, og fordi mor opprettholder god kontakt med yrkeslivet etter barnefødsel og ikke taper lønnsmessig på å få barn,» skriver Flåthen i en artikkel i Dagsavisen.

Flåthen trekker også fram arbeidet med å inkludere de 400 000 menneskene som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Vi plikter å legge til rette for at disse kan jobbe, mener han.

Ifølge LO-lederen er en av de største truslene mot et godt arbeidsliv sosial dumping. Dette dreier seg ikke bare om bygg og anlegg. Dumping av lønns- og arbeidsvilkår skjer for eksempel i hotellbransjen, der halvparten av de ansatte som jobber med renhold er ringevikarer uten fast ansettelse, uten fast lønn og uten fast arbeidstid.

- Vi setter stor pris på at LO setter disse viktige likestillingsspørsmålene så høyt på dagsorden, sier Gangås.