Hittil i år er tre arbeidsgivere anklaget for å ha befølt og trakassert unge jenter i sommerjobb, ifølge LOs sommerpatrulje. Alle jentene er tenåringer, den yngste 14 år. Her har arbeidsgiver grovt forsømt sine plikter til å hindre og forebygge seksuell trakassering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Trakasseringen av den 14 år gamle jenta vil bli meldt til politiet, melder Nettavisen.

Blant unge kvinner opplever 12 prosent uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben minst en gang i måneden. Blant unge jenter i restaurantbransjen opplever hele 32 prosent slik uønsket oppmerksomhet. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå.

Ombudet er svært kritisk til denne utnyttelsen av barn og unge kvinner.

– Det å utnytte unge og sårbare mennesker på denne måten er uhørt. Vi er glad for at LOs sommerpatrulje tar fatt i dette. Likestillingsombudet håndhever forbudet mot trakassering på grunn av kjønn. Det er domstolene som behandler saker om seksuell trakassering, men vi understreker også arbeidsgivers ansvar i slike saker, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Elisabeth Lier Haugseth.

Dersom trakassering blir oppdaget bør arbeidsgiver ifølge ombudet utrede hva som har skjedd og gjøre det klart at slikt ikke tolereres. Ombudet oppfordrer også arbeidsgivere til forebyggende innsats:

- De plikter å gjøre seg kjent med Likestillingsloven, og de bør gjøre det klart for alle at seksuell trakassering er forbudt ved lov. Arbeidsgiver bør også utarbeide en plan for hvordan problemet håndteres hvis det oppstår, og utpeke kontaktpersoner slik at den som er utsatt kan få støtte, råd og hjelp til å klage formelt, sier Lier Haugseth.

I tillegg til likestillingsloven forbyr også diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven trakassering.

Høyesterett har i en sak som gjaldt seksuell trakassering uttalt at saken dannet grunnlag for avskjedigelse av de ansvarlige.