Til sommeren får selvstendig næringsdrivende samme rett til foreldrepenger som andre yrkesaktive. Viktig og riktig, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

I dag har selvstendig næringsdrivende kun rett til 65 prosent dekning av foreldrepengene. De må tegne en egen forsikring for å oppnå 100 prosent dekning. Når regjeringen endrer folketrygdsloven 1. juli, vil selvstendig næringsdrivende få rett til foreldrepenger på lik linje med andre foreldre. Fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo mener endringen er et viktig tiltak for å få småbarnsforeldre til å dele permisjonstiden jevnere mellom seg.

- Vi ønsker en tredelt foreldrepermisjon. Da er det viktig at begge foreldrene har samme rett til foreldrepenger.  Denne endringen vil gjøre det mulig for flere fedre å ta ut foreldrepermisjon, sier Grimsmo.

Statistikken viser at flertallet av de selvstendig næringsdrivende er menn. Svært mange av dem har ikke tegnet forsikringen som inntil i dag har vært nødvendig for å få full dekning av foreldrepengene.