Det var svært godt oppmøte da Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) ved seniorrådgiver Ragnar Lie og rådgiver Claus Jervell, holdt innlegg for å presentere uttalelsen om at Harstad bryter likestillingsloven når de ikke gir lik lønn for lik verdi. Avgjørelsen  er radikal og har skapt stor debatt i media.

LDO har i sin behandling av saken sammenlignet de to avdelingssykepleiers lønn med fire sammenlignbare avdelingsingeniører i Harstad kommune. Etter å ha vurdert kompetanse som er nødvendig for å utføre arbeid og andre faktorer som anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold kom ombudet fram til at de to sykepleierne har blitt indirekte diskriminert, ettersom de to, som er fra en kvinnedominert yrkesgruppe, har lavere lønn enn ingeniørene som tilhører en manndominert yrkesgruppe.

Ragnar Lie, seniorrådgiver i juridisk avdeling gjennomgikk likelønnssaken fra Harstad kommune, og særlig LDOs begrunnelse for resultatet i saken. Lier påpeker at i denne saken måtte kestillingshensynet stå sterkere enn markedshensynet.

Claus Jervell, rådgiver ved sammfunnsavdelingen, holdt innlegg for å vise ”Likelønn i kommune”, som baserer seg på LDO sin kontroll av 50 kommuners redegjørelse for likestilling. Jervell påpekte at både offentlige myndigheter, arbeidsgiver og arbeidslivet er forpliktet til å jobbe for likestilling.

Fagforegningene og fagpresse var representert av NITO, fagforbundet, sykepleierforbundet, Tekna, Bibliotekarforbundet, Fagbladet utdanning og andre.

De var svært interessert i konsekvensene av denne uttalelsen.  

- Denne  uttalelsen gjelder for  disse personene i denne spesifikke kommunen, men den kan være et argument for andre personer i en lignende situasjon som sender inn en klage til oss. Dessuten  er dettet en prinsipiell sak som etter vårt syn kan være rettningsgivende både i forhold til lokale og sentrale lønnsforhandlingene, sier seniorrådgiver Lie.

Konsekvensene som den uttalelse kan ha for andre kommuner og privat sektør var blant temaene som skapte debatt.