Diskrimineringslovverket er i endring, og LDO holder deg oppdatert. Det er ledige plasser på ekspertkonferansen mandag 26. oktober.

Kurset gir oversikt over diskrimineringssaker som har vært behandlet hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og i domstolene.

I tillegg vil Hans Petter Graver, leder av diskrimineringslovutvalget, skissere et mulig fremtidsbilde av diskrimineringsvernet i Norge.

Program og påmelding her.

Debatt

Professor Stein Evju vil se nærmere på aldersdiskriminering, mens advokat Ann Helen Aarø tar for seg vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Konferansen har som mål å åpne for diskusjon og debatt omkring prinsipielle sider ved utviklingen og håndhevingen av vernet mot diskriminering i norsk arbeidsliv.

Målgruppen for konferansen er jurister, advokater, saksbehandlere, rådgivere og andre med interesse for tematikken.