- Fortsatt svært viktig, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 

 

 

FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner ble vedtatt av FNs generalforsamling 18. desember 1979 og trådte i kraft 3. september 1981.


Kvinnekonvensjonen er inkorporert i menneskrerettsloven. Formålet er å gi kvinnekonvensjonen en sterkere rettslig status i Norge.  
 

Fortsatt viktig


- Kvinnekonvensjonen er like viktig og faktisk enda mer aktuell nå enn tidligere. Den er en påminnelse om at menn og kvinner fremdeles er svært ulikt stilt, sier avdelingsleder Bjørg Unstad.


Kvinnekonvensjonen var banebrytende da den kom. Den markerte at kvinners erfaringer, interesser og behov også i mye større grad måtte tas hensyn til. I tillegg er konvensjonen viktig fordi den er summen av det kvinner fra alle verdenshjørner har definert som sentrale utfordringer for deres utøvelse av menneskerettigheter.


Arbeidet for kvinners rettigheter er et universelt prosjekt på tvers av andre sosiale, økonomiske, politiske og kulturelle skillelinjer.