Flest likestilte kommuner på Østlandet

De største byene har også høy grad av likestilling, viser SSB-tall.

De mest likestilte kommunene er Oslo og i Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud. I tillegg finner vi mange likestilte kommuner i Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Agderfylkene kommer dårligst ut, sammen med Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

Les hele statistikken på SSBs nettsider

Bedre tall

SSB har fornyet sin kjønnslikestillingsindeks for kommuner, og Likestillings- og diskrimineringsombudet mener denne indeksen gjenspeiler vår forståelse av kjønnslikestilling mye bedre enn før. 

Nå tas det hensyn til barnehagebruk, uttak av fedrekvote, kjønnsdelt næringsstruktur og utdanningsmønster, deltakelse i arbeidsstyrken, deltidsarbeid, høyere utdanning, ledere, kommunestyrerepresentanter, bruttoinntekt. 

 – Dette bidrar til et mye bedre bilde av hvordan kvinner og menn har det i den enkelte kommune. Dette er svært nyttig informasjon for oss, og som vi kan bruke i vårt veiledningsarbeid, sier avdelingsleder Bjørg Unstad hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).