Hardt for homofile i samemiljøet

Det er vanskelig å stå frem som homofil same, viser fersk undersøkelse.

- Lesbiske og homofile samer er en gruppe nesten ingen har snakket om, men også minoriteter innefor minoriteter har et diskrimineringsvern, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Fafo-rapporten ”Lesbiske og homofile i Sápmi” som kom forrige uke, viser hvordan kjønnsroller, familiebånd, tradisjoner, religion, diskriminering og fordommer gjør det vanskelig å stå fram som homofil eller lesbisk i det samiske miljøet.

- Samer har hittil nesten vært «glemt» i forskningen om homofiles og lesbiskes situasjon. Usynliggjøringen har som konsekvens at det i dag finnes lite informasjon om lesbiske og homofile samers livssituasjon, skriver Fafo i rapporten.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener rapporten er viktig fordi den setter søkelys på en gruppe av befolkningen som tilhører flere minoriteter, og som opplever diskriminering både fra majoritetsbefolkningen og fra den samiske minoriteten.