Få inngående kunnskap om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL). Kom på Likestillings- og diskrimineringsombudets konferanse 7. mai.

På denne konferansen vil du få inngående kunnskap om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL).

Hva inneholder loven? Hva betyr bestemmelsene? Hvordan kan du klage til eller få veiledning av Likestillings- og diskrimineringsombudet? Disse og mange flere spørsmål vil bli besvart på konferansen.

Statsråd Anniken Huitfeldt vil holde et foredrag om lovens politiske og praktiske betydning. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås og hennes avdelingsledere vil fortelle om behandlingen av saker hos LDO og komme med de praktiske eksemplene. Sekretariatsleder Geir Helgeland vil fortelle om arbeidet i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og nemndas helt avgjørende rolle.
Margaret Sandøy Ramberg fra FFO og Arne Lein fra SAFO vil snakke om DTL og forholdet til interesseorganisasjonene.

Les programmet her (word).