Helsingforskomiteen lanserte tirsdag en rapport med vurdering av norsk romani-/taterpolitikk i forhold til menneskerettighetene. – Dette er en viktig rapport som jeg forventer at myndighetene følger opp, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Rapporten konkluderer med at norske myndigheter har begått grove og systematiske brudd på menneskerettighetene i behandlingen av romanifolket / taterne.

Les rapporten her.


Støtter forslag om sannhetskommisjon

Helsingforskomiteens hovedanbefalinger videre er å etablere en sannhetskommisjon om Norges overgrep mot romanifolket/taterne, å styrke vernet mot diskriminering av romanifolket / taterne og styrke språkopplæring i romani ved å innføre et tilbud i norsk skole.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er enig i forslagene til Helsingforskomiteen og støtter spesielt forslaget om etableringen av en sannhetskommisjon. 

- Det er viktig at sannheten nå kommer frem og at en sannhetskommisjon får full adgang til alle nødvendige arkiver, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Hun mener at en sannhetskommisjon kan være en lærdom for den norske stat, i tillegg til å legge et solid grunnlag for det som er dagens linje i forhold til romanifolket / taterne, nemlig å støtte kulturell overlevelse og å bekjempe diskriminerende holdninger og praksis.
 

Campingplassdiskriminering

”Dere er ikke velkommen her, så da får dere bare finne dere en annen plass!” er en strofe Elias Hatlesen, har hørt mange ganger i løpet av sitt liv.

Da det ble åpnet for innlegg for publikum under rapportlanseringen tirsdag, gikk han sterkt ut mot politiet da han mener de er de verste i diskrimineringen av tatere.

LDO får også jevnlig inn saker som gjelder diskriminering av romanifolket / taterne, særlig i forbindelse med utkasting fra campingplasser.

- Vi tror ofte at vi er et tolerant samfunn, men sannheten er heller den at Norge har en svært dårlig historie i forhold til ulike minoriteter. Her har myndighetene en jobb å gjøre, oppfordrer Gangås.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har inngått et samarbeid med Taternes Landsforbund, politidirektoratet og NHO for å bekjempe campingplassdiskriminering av taterne / romanifolket.
 

- Godt utgangspunkt

Statssekretær for same- og minoritetssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Raimo Valle kommenterte rapporten under gårsdagens lansering.

 

- Rapporten er et godt utgangspunkt for å gi romanifolket og taterne den behandling og oppreisning de har krav på, sa Valle til slutt i sin kommentar.

Han ville derimot ikke der og da ta stilling til om det er riktig å opprette en sannhetskommisjon.