- Utesteder som diskriminerer må miste skjenkebevillingen, sier Sunniva Ørstavik.

Det siste året har ombudet hørt mange historier om ungdom og voksne som blir nektet inngang på kafeer, puber og nattklubber her i landet. Ungdommer med mørk hud er blitt stoppet i døra fordi noen andre med mørk hud sloss utenfor utestedet helga før. Rullestolbrukere er blitt nektet adgang fordi de tar for mye plass på utestedet.

- Dette er utelivsdiskriminering. Som likestillings- og diskrimineringsombud er jeg opptatt av at alle skal få leve sine liv slik de vil. Det innebærer at folk skal slippe å bli diskriminert for sin etnisitet, funksjonsevne, religion, alder, seksuelle orientering eller sitt kjønn. Det gjelder både på jobben, på skolen og i fritida – og selvfølgelig også ute på byen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ombudet har fått flere klager på utelivsdiskriminering, men siden slik diskriminering ofte er vanskelig å bevise, er det usikkert hvor mange som egentlig rammes.

- Det blir ord mot ord, med berusede vitner som først og fremst er opptatt av å komme inn i varmen selv. Dermed skjer det som ofte skjer i diskrimineringssaker: Den diskriminerte svelger skammen, stiller seg i en ny kø og tenker at dagens lovfestede rettigheter knapt er verdt papiret de er skrevet på.  Dette er ikke en rettsstat verdig. Det er myndighetenes ansvar å sørge for at norske virksomheter følger norsk lov, enten de selger biler eller paraplydrinker, sier Sunniva Ørstavik.

- For å avsløre utestedsdiskriminering, må det derfor gjennomføres systematiske diskrimineringstester på etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering, slik at vi kan få tydeliggjort hvor og hvordan utelivsdiskriminering skjer. I tillegg må det stilles større krav til utestedene, både når det gjelder dørvaktenes opplæring og holdninger. Ikke minst må utelivsdiskriminering få større konsekvenser enn det gjør i dag. Kommunens næringsetat bør gjøre diskrimineringskontroll til en del av den ordinære skjenkekontrollen, og utesteder som diskriminerer må få skjenkebevillingen inndratt. Å servere alkohol er ingen menneskerett. Det er derimot retten til likeverdig behandling.

Les mer om konferansen om utelivsdiskriminering.