Ombudet på turne for å øke kunnskapen om likestillings- og mangfoldsarbeidet - mandag er vi i Oslo.

Bare 3 av 625 arbeidsgivere hadde kjennskap til hvilke lovpålagt plikt de har når det gjelder likestillingsrapportering i egen virksomhet, viste en opinionsundersøkelse Likestillings- og diskrimineringsombudet fikk utført i fjor.

Kunnskapsnivået har vært alt for dårlig, men er det blitt bedre? Nå er det mulighet til å sjekke ut om arbeidsgiverne har fylt opp kunnskapshullene.

Ombudet starter en landsomfattende turné for å øke kunnskapen om likestillings- og mangfoldsarbeidet, og vil gjennom eksempler vise hvordan godt likestillings- og mangfoldsarbeid skaper gode arbeidsplasser.

Nå er turen kommet til Oslo. Konferansen ”Mangfold – på ordentlig!” finner sted torsdag 18. oktober kl 10-16 på Radisson Blu Plaza Hotel.

Programmet til "Mangfold på ordentlig!" 

Det gis innføring i lovverket og plikten til å redegjøre for likestillings- og mangfoldsarbeidet. Gjennom veiledning og eksempler vil man få gode råd om mangfolds- og rekrutteringsarbeid.

I Oslo vil Lebara og Lørenskog kommune presentere praktiske erfaringer. Politiet i Oslo har tatt grep for å bli bedre i sin likestillingspolitikk, og også Scandic Hotel vil presentere praktiske erfaringer.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik åpner konferansen.

Konferansen er støttet av BLD, Bufdir og EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet.

Pressen er velkommen til å delta. Ta kontakt dersom du ønsker intervju med ombudet.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:

  • Eva Marie Schreiber 23 15 73 52
  • Helge Olav Haneseth Ramstad 915 98 856