Det er ni år siden Benjamin Hermansen ble drept. Sunniva Ørstavik deltar onsdag på utdelingen av Benjaminprisen, som i år går til Skullerud Ungdomsskole i Oslo.

Av Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud

I disse dager er det ni år siden Benjamin Hermansen ble offer for umotivert rasistisk vold. I år er det Skullerud ungdomsskole i Oslo som får Benjaminprisen. Her har ansatte i samarbeid med elevene vært med på å skape et positivt miljø med nulltoleranse for mobbing. Ifølge en undersøkelse foretatt blant alle skolene i Oslo høsten 2009, følte ingen av elevene ved Skullerud ungdomsskole seg mobbet.

Et reelt og inkluderende arbeid mot rasisme og diskriminering på skolen har vist at innsatsen belønnes med at færre barn og unge opplever mobbing også utenfor skolens arenaer. Det er en tankevekker for oss alle, og må stimulere til økt innsats.

Regjeringen har de siste årene iverksatt flere prosjekter for å forebygge mobbing, både i skolen og i arbeidslivet. Det er ikke nok. Statistikk viser at over 10 prosent av barn og unge i skolen opplever mobbing mer enn en gang i uka. Et antall som mer enn kanskje noe annet synliggjør behovet for tiltak som kan være med på å beskytte barn mot å bli trakassert av andre barn. Av lærere. Av omsorgspersoner. Og av fremmede.

Det politiske Norge har i dag et sterkt fokus på arbeid mot rasisme og diskriminering. Og med dette fokuset kommer ansvar. Ansvar for at handlingsplaner følges og at regler som forvalter enkeltindividets så vel som kollektivets rettigheter iverksettes og ivaretas. Ansvar for at alle samfunnets medlemmer ikke bare skal ha rett til en stemme, men også rett til både å bli hørt og sett.

Tenk om mobbingen som barn utsettes for hver dag på skolene rundt om i hele landet hadde blitt viet like stor oppmerksomhet som trakasseringen på Grønland i Oslo. Barn skal ikke utsettes for mobbing, samfunnet må ta ansvar for å forebygge og hjelpe.

Enten det handler om mobbing i skolen eller trakassering på Grønland, handler det i bunn og grunn om manglende respekt for det som er annerledes. Like lite som vi aksepterer intoleranse innad i minoritetsmiljøene, like uakseptabelt er det når barn og ungdom mobber andre. I begge tilfeller handler det om konservative holdninger og manglende respekt for forskjellighet.

Den innsatsen Skullerud skole har vist for å få en skolehverdag fri for mobbing og trakassering, vil jeg så inderlig at alle elever og lærere ved skolene våre skal lære av. Vi skylder barna våre, uansett forskjellighet, en hverdag uten mobbing og trakassering.