Mange likestillingsorgan mangler ressurser og er ikke uavhengige nok, ifølge EUs kontor for grunnleggende rettigheter.

The EU Agency for Fundamental Rights (FRA) peker i årsrapporten sin på at mange organer for likestilling, nasjonale menneskerettighetsforeninger og personvernmyndigheter mangler ressurser. De er heller ikke uavhengige nok og har liten makt.

Årsrapporten ble presentert for EU-parlamentets menneskerettsutvalg  i forrige uke. Den viser både utfordringer og gode eksempler på beskyttelse av grunnleggende rettigheter. Blant utfordringene er diskrimineringen som lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle opplever for eksempel på jobb og ute på byen. Ifølge FRA er dessuten rasisme en del av hverdagen for innvandrere og etniske minoriteter i EU.

FRA ble etablert i 2007 som et rådgivende EU-organ.

Les mer her: European Union Agency for Fundamental Rights - Annual report 2010 (PDF-fil)