Regjeringen gir viktige signaler om retningen i likestillingsarbeidet som tredeling av foreldrepermisjonen og heltidsjobb i stedet for ufrivillig deltid. Dette er viktige saker som Likestillings- og diskrimineringsombudet har jobbet for i flere år.

Regjeringen fortjener en blomst i dag. Budsjettet gir viktige signaler om retningen i likestillingsarbeidet som tredeling av foreldrepermisjonen og heltidsjobb i stedet for ufrivillig deltid.

Dette er viktige saker som Likestillings- og diskrimineringsombudet har jobbet for i flere år. Det nytter å sette likestillingstiltak på dagsorden! I flere likestillingssaker blir det tatt viktige steg i riktig retning i årets statsbudsjett. Det handler om utvidelse av fedrekvoten med to uker, pappas rett til egen foreldrepermisjon når mor er uføretrygdet og et prøveprosjekt over tre år for å gjøre ufrivillig deltid om til heltid. Dette øker forventningene til oppfølging fra statsrådene Lysbakken og Bjurstrøm.

Dette handler om flere av de sakene likestillings- og diskrimineringsombudet har kjempet for over flere år. Vi har gått inn for en tredeling av foreldrepermisjonen og utvidelse av fedrekvoten med to uker betyr at vi er litt nærmere målet om tredeling.

- Vi har vært kritiske til at ikke alle fedre har en egen uttaksrett når det gjelder foreldrepermisjonen. Nå retter Regjeringen opp noe av skjevhetene og sikrer fedre der mor er uføretrygdet egen uttaksrett. Det er et skritt i riktig retning,  men målet er fortsatt  et ryddigere regelverk, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

LDOs arbeid med aktivitets- og rapporteringsplikten bekrefter at svært mange kvinner, særlig i helsesektoren, jobber ufrivillig deltid. Mange ønsker en heltidsjobb, men får det ikke. Når Regjeringen nå setter i gang et prøveprosjekt over tre år, skaper de store forventninger til at det senere følges opp med større grep for å sikre de som ufrivillig jobber deltid en heltidsjobb.

- Dette er en viktig likestillingssak som det er på tide å få rettet opp. Målet er lovfestet rett til heltidsjobb og samtidig gi mulighet til deltid, sier Ingeborg Grimsmo.

Aktivitets- og rapporteringsplikten er et viktig redskap for å kartlegge ufrivillig deltid i alle virksomheter generelt, men kommunene spesielt. Gjennom et systematisk arbeid med aktivitets- og rapporteringsplikten vil man få fram skjevhetene og derfra lete og finne arbeidstidsordninger som kan sikre de som ønsker å jobbe mer en større stillingsdel.

- Signalene i årets budsjett er gledelige, men de forplikter. Slike små skritt er lite verdt dersom dette bare er en engangsmanøver. Ombudet forventer at dette følges opp med kraftigere innsats i neste runde, sier Grimsmo.