Vi står overfor finalen i likelønnskampen. Dette lønnsoppgjøret er en historisk mulighet til å få gjort noe med den urettferdigheten det er at kvinner og menn lønnes ulikt tross arbeid av lik verdi.

Dette er en systematisk forskjellsbehandling, og ulikelønnen har stått stille de siste 30 årene. Lønnsgap mellom kvinner og menn er i gjennomsnitt 15 prosent, og utgjør vel 5000 kr pr. måned.

Aldri før har det ligget så godt til rette for å komme i havn med en god likelønnsprofil:

  1. Likelønnskommisjonen har påvist likelønnsforskjellene.
  2. Likelønnskommisjonen har vist hvilke grep som må tas for å rette opp skjevhetene.
  3. I Soria Moria II sier regjeringen seg innstilt på å bidra dersom partene i arbeidslivet blir enige om fordelingen.
  4. Partene i lønnsoppgjøret erkjenner problemet og har uttalt ønske om å gjøre noe med det.

LDO håper alle parter bidrar slik at man kommer i land med en god likelønnsprofil.