Elevene på Elvebakken videregående skole ser gjerne at kvinnedagen døpes om til likeverdsdagen, siden likestilling handler om så mye mer enn kjønn. Dessuten kan man jo ikke ha et navn som diskriminerer menn.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik brukte deler av 8. mars på å snakke med ungdommene på Elvebakken videregående skole i Oslo om likestilling og kvinnedagen. Det angret hun ikke på. I løpet av en kort midttime fikk hun både revyinnslag og gode forslag til hva likestillingskampen og kvinnedagen burde handle om. Og selv om meningene var delte, var det en ting de fleste elevene var klare på: Likestilling handler ikke lenger bare om menn og kvinner. En av dem som mente det var på høy tid å fokusere på andre områder enn bare kjønn, var Silje Bredby.

- Vi trenger likestilling på flere områder. Mellom innvandrere og nordmenn og mellom heterofile og homofile. Kanskje har vi ikke lenger behov for en kvinnedag, men en likeverdsdag. Det er jo likeverd alt handler om, mente hun.

Den tanken ble støttet av flere. Changkuoth Joak mente dessuten at man i likestillingens ånd burde unngå å ha en dag bare for kvinner.

- Likestilling handler om rettferdighet. Da blir det feil å ha en dag der man kun hedrer kvinner. Menn blir diskriminert, sa hun.

Andre elever var mest opptatt av å ha et internasjonalt perspektiv denne dagen.

- Kvinnedagen er en internasjonal dag. Mange steder i verden har vi et godt stykke igjen. Det er et større problem at jenter i mange land blir tvangsgiftet enn at jenter i Norge velger helse- og sosialfag, mente Leila Maria Latif Kalstrup. Hun var ikke den eneste som mente Norge er kommet langt når det gjelder likestilling. Likevel var det få som mente at kvinnedagen dermed kunne avskaffes.

- Jeg legger ikke så mye merke til kvinnedagen, og jeg er sikkert ikke den eneste. Likevel mener jeg den bør føres videre, for rettigheter man slutter å kjempe for, kan man miste igjen, sa Line Kristin Nordbakk.