Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har pakket støvlene og er klar for en smak av festivallivet. Torsdag 22. juli kan du møte henne på Riddu Riđđu der hun sammen med festivalen arrangerer et samtaleseminar  om diskriminering av urfolk.

- Jeg håper samarbeidet med Riddu Riđđu gjør ombudet bedre kjent, slik at samer som opplever diskriminering vet at de kan henvende seg til oss og få hjelp, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik . Hun kommer til å innlede samtaleseminaret Rettferdighet og urettferdighet i Sápmi”, men er langt fra den eneste deltakeren. Et bredt sammensatt panel fra ulike deler av det samiske miljøet skal i løpet av kvelden si noe om hva urettferdighet og rettferdighet betyr for dem.

Janne Hansen, seniorrådgiver ved Gáldu Kompetansesenteret for urfolks rettigheter i Kautokeino, er første kvinne ut. Kompetansesenteret har til formål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolksrettigheter og samiske rettigheter.  De har arbeidet med å få til en satsing på urfolk og likestilling, og er helt i startgropen av et prosjekt på området. På seminaret vil Hansen fortelle mer om Gáldu’s fremtidige arbeid med urfolk og likestilling.

Susanne Amalie Andersen vil bidra med erfaringer og kunnskap fra det lulesamiske området. Andersen har vært samisk veiviser, medlem av styret i Markomeannu og Stuornjárgga Samenuorak og representant for Norske Samers Riksforbund på Sametinget i perioden 2005-2009. Hun var den yngste innvalgte politikeren på sametinget i sin tid og har lang politisk erfaring sin unge alder tatt i betraktning. På seminaret vil hun rette fokus på den nye samiske mannen.

Tor Mikkola fra Kvalfjord i Alta er leder av Fjordfiskernes forening. Han har vært en viktig politisk aktør og stemme i forbindelse med debatten rundt og avklaringer av de sjøsamiske samfunnenes livsvilkår og rettighetsmessige situasjon. Vi har invitert Mikkola til å redegjøre for de sjøsamiske samfunnenes utfordring og betingelser for fremtidig overlevelse.

Marit Meløy Utsi fra Kautokeino kommer til å fokusere på kvinner i reindriften. Som aktiv reindriftskvinne og med en nyslått mastergrad fra Universitetet i Tromsø om temaet, kjenner hun området bedre enn de fleste. Slik sett representerer Utsi den nye kvinnen og den nye kvinnerollen i reindriftsnæringen. Hun skal snakke om de utfordringer kvinner i reindrifta møter og det som er reindriften sine utfordringer i dagens samfunn.

Samtaleseminaret ledes av førsteamanuensis Britt Kramvig fra Universitetet i Tromsø. Hun har forskningserfaring fra Sápmi i skjæringsfeltet kjønn og urfolk, og har blant annet skrevet om sammenstøt av verdier i samisk-norsk hverdagsliv.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kommer til å sette opp en informasjonsstand på festivalområdet. Der er alle velkomne til å stille spørsmål, få med seg informasjonsmateriell eller bare stikke innom for en liten prat.

- Gjennom Likestillings- og diskrimineringsombudets deltakelse på festivalen og dette seminaret vil urfolk få mer informasjon om rettighetene sine. Samarbeidet gir muligheter til å snakke om diskriminering i det samiske samfunnet, sier festivalleder Ragnhild Dalheim Eriksen i Riddu Riđđu.

Riddu Riđđu er en internasjonal urfolksfestival som går av stabelen 21.-25. juli i Kåfjord. Den er blitt arrangert siden 1991. Til årets festival kommer Mari Boine with guests from Zanzibar, Tinariwen (Mali), Wimme (Sapmi),  Urna (Mongolia), Nanook (Grønland), Noid (Russland) og F. A.C.E (Norge).

Kontaktpersoner:

Ragnhild Dalheim Eriksen, tlf.: 951 42 472
Festivalleder, Riddu Riđđu Festivála
Ingeborg Grimsmo, tlf.: 915 98 856
Kommunikasjonssjef, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Kontakt fra LDO på festivalen: Åsulv Solstad, tlf 41219776
(foto: Marius Fiskum)