Nesten annenhver innvandrer til Norge kommer fra Europa.

Flest innvandrere er kommet fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak. Og av et samlet tall på 508.000 første og andre generasjons innvandrere i Norge har 233.000 europeisk bakgrunn. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Når noen i innvandringsdiskusjoner for eksempel snakker om de med afrikansk bakgrunn, er det en gruppe på 12 prosent av våre innvandrere de viser til. 61.000 av dem som har innvandret til Norge eller er født i Norge med innvandrerforeldre, har afrikansk bakgrunn. 186.000 har asiatisk bakgrunn, og 17.000 har bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika.
De øvrige 10.500 kommer fra Nord-Amerika og Oseania.
36 prosent av Norges innvandrere har norsk statsborgerskap.
Statistisk Sentralbyrås temaside om innvandring kan du lese mer om hvorfor folk kommer til Norge og hvordan innvandringen har økt.