- Reservasjonsretten er et problem

- Vi vet at legers rett til å reservere seg mot for eksempel å henvise lesbiske par til assistert befruktning er et reelt problem, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

De siste dagene er grensene for legers reservasjonsrett blitt diskutert i flere medier.

- Noen legers ønske om å kunne reservere mot å gi hjelp som strider mot deres livssyn må ikke fremstilles som om det er et problem bare i teorien, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Krav på likeverdige tjenester

I 2011 satt Likestillings- og diskrimineringsombudet et ekstra fokus på likeverdige helsetjenester.

Ørstavik møtt mange brukere av helsevesenet som opplever at de ikke får lik tilgang eller like god kvalitet på helsetjenester som andre, fordi deres seksuelle orientering, kjønn eller andre forhold omdannes til et problem.

Konsekvensen er at de ikke får de rettighetene de har krav på.

- Fastlegene har en plikt til å gi alle pasienter likeverdige tjenester, uansett hvem pasienten er, sier Ørstavik.

Mange historier

«Interessen for å henvise videre til utredning for barnløshet ble borte da de fikk vite at jeg er lesbisk», var én av mange historier ombudet fikk da vi spurte folk om deres erfaringer med helsevesenet under Skeive dager i fjor.

Ombudet vet at lesbiske kvinner ikke får henvisning til assistert befruktning av enkelte leger kun fordi de er lesbiske.

- Det er et reelt problem som regjeringen nå tar tak i ved å minne fastlegene om den plikten de har til å ivareta alle pasienters rettigheter uansett hvem pasienten er, sier ombud Sunniva Ørstavik.

Les mer om likeverdige tjenester i LDOs veiledingshåndbok.