Sunniva Ørstavik forventer at den norske regjeringen signerer Europarådets nye konvensjon mot kvinnevold. Hun er svært overrasket over at Norge ikke er på listen over land som underskrev konvensjonen på Europarådets møte i Istanbul tirsdag.

- Vold mot kvinner er ulikestillingens verste konsekvens. Europarådets nye konvensjon mot kvinnevold er viktig også for Norge, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Vold fratar kvinner trygghet og frihet, og i verste fall liv og helse. Europarådets konvensjon er et svært godt bidrag i det viktigste arbeidet i likestillingsarbeidet, nemlig å hindre vold, trakassering, trusler og krenkelser. Konvensjonen er, når regjeringene følger opp, et sterkt bidrag til å gi kvinner over hele Europa økt frihet, trygghet og likeverd, sier Ørstavik. Gun forventer at den norske regjeringen skriver under konvensjonen.

Likt vern

Europeiske kvinner har per i dag ikke likt vern mot vold. Lover og praksis varierer fra land til land.

Konvensjonen skal bidra til å bekjempe kjønnsbasert vold, beskytte ofre, og straffeforfølge gjerningsmenn gjennom en internasjonal, helhetlig og koordinert politikk, skriver Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland i Dagsavisen tirsdag.

– Unnskyldninger som baserer seg på kultur, skikker, religion eller såkalt ”ære” kan ikke lenger beskyttes, skrev Jagland, og ber myndighetene om å initiere og finansiere en rekke tjenester, som krisesentre, hjelpetelefoner, samt medisinisk og juridisk rådgivning.

Stort omfang

En undersøkelse fra 2005 viser at ni prosent av norske kvinner og to prosent menn har vært utsatt for grov og gjentakende vold fra ektefelle eller samboer.
Antall politianmeldte saker om mishandling i familieforhold økte fra 1458 i 2008 til 2119 i 2009.