Ombudet i NRK-debatt

Sunniva Ørstavik deltar i Debatten på NRK torsdag kveld, som tar for seg Arbeiderpartiets integreringsmelding.

Debatten holdes på Litteraturhuset i Oslo. Et av temaene vil være norsktestingen av innvandrere. Ombudet mener testingen bør stanses frem til opplæringstilbudet er styrket og evaluert.

- Språktesting for statsborgerskap vil medføre at mange grupper stilles dårligere fordi de ikke gis et godt nok opplæringstilbud. Vi vet at særlig kvinner fra Asia og Afrika har større sjanse for ikke å nyttiggjøre seg tilbudet. Det er et stort problem, sier ombud Sunniva Ørstavik.

FN-rapport

Det er i en rapport til FNs rasediskrimineringskomité CERD at Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler at kravet om språktesting av innvandrere for statsborgerskap stanses.

Les mer her.