Hva kjennetegner et likeverdig offentlig tjenestetilbud? 70 deltakere får svar i Trondheim fredag. Og det er fortsatt ledige plasser på LDOs landsdekkende konferanser.

- Kursene vil ta for seg hvordan man kan sikre et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, religion, språk, nedsatt funksjonsevne og alder. Målet er å komme frem til ulike verktøy som kan brukes for å bedre tjenesteytingen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 
 
Første konferanse holdes på Thon Hotel Prinsen i Trondheim fredag 21. oktober.
 
- Diskriminering er ofte ubevisst, og alle har godt av å lære om egne fordommer og stereotypier. Tilgang til likeverdige offentlige tjenester er en grunnleggende rettighet, og en lovpålagt plikt, og vi gir råd og veiledning for å hjelpe tjenesteytere til å sikre dette. Vi skal blant annet se på likeverdsutfordringer og lære av gode eksempler, sier Ørstavik.

LDO inviterer alle deltakere til å tvitre fra konferansene, bruk #likeverdigetjenester. 

Stor-satsing

Likestillings- og diskrimineringsombudet har satt fokus på likeverdige offentlige tjenester i 2011. Gjennom høstens informasjons- og bevisstgjøringskampanjen  i flere store byer, vil LDO vise gode eksempler fra offentlig tjenesteyting og gi informasjon om relevant diskrimineringsjuss.

Målgrupper for kursene er arbeidsgivere, ledere, ansatte som jobber i førstelinjetjenesten, politikere samt fag- og interesseorganisasjoner.
 
Neste kurs holdes i Bergen 28. oktober. Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du her.