- Jeg hadde håper at regjeringen ville finne rom til en større satsing på holdnings- og anti-diskrimineringsarbeid etter 22. juli, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

I dag, torsdag 6. oktober, la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2012. Terrorangrepene 22. juli preger budsjettet. Blant annet får politi, påtalemyndighet og PST en kraftig økning.

Til kamp mot fordommer

- Jeg hadde ønsket meg enda flere tiltak for å bygge ned fordommer og stereotypier, skape flere møteplasser og fremme likeverd i det flerkulturelle Norge, sier ombudet.

- Drapene i Oslo og på Utøya har vist oss at stereotypier, fremmedfrykt og fordommer kan få katastrofale konsekvenser. Mange av de stereotypiene og fordommene drapsmannen bygget sin virkelighetsoppfatning på, er langt fra ukjente. Jeg er skuffet over at regjeringen ikke i enda større grad går inn i denne problematikken, for eksempel gjennom en egen innsats mot fordommer i skolen, sier hun.

Flere viktige organisasjoner, som Antirasistisk senter og Utrop, har fått mer penger i 2012. Dette er bra, men ikke godt nok, mener ombudet.