Tid for te

Tea Time-kampanjen starter denne uken. Norske muslimer inviterer ikke-muslimer hjem på te - for å bli bedre kjent.

Kampanjen er i regi av Antirasistisk senter, og teselskapene holdes over hele landet fra mandag 7. mars. Kampanjen støttes av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ønsket er å vise et bredere bilde av norske muslimer enn det som ellers får plass i mediene.

Bakgrunn

Statistikk viser på den ene siden at etniske nordmenn som kjenner personer med minoritetsbakgrunn har mindre fordommer, og på den andre at det store flertallet av den etnisk norske befolkningen ikke har venner med minoritetsbakgrunn, ifølge Antirasistisk senter.

- Dette er et sterkt signal om at det er behov for å møtes, snakke sammen, avkrefte de enkle ideene vi ofte har om hverandre, skriver Antirasitisk senter på sine nettsider.

Les mer om kampanjen her.

Tea time i Dagsavisen.