Unge ledere tror på mangfold

- Jeg har tro på at morgendagens ledere vil verdsette større mangfold på arbeidsplassene sine, og at de vil se forbi navn, alder, og funksjonsevne på CV-en, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Torsdag delte hun ut pris på Handelshøyskolen BI.

Studieåret på BI ble innledet med en essaykonkurranse for ferske masterstudenter.

Konkurransen tok utgangspunkt i en undersøkelse fra Fafo og Institutt for samfunnsforskning, som ble presentert tidligere i år. Den viser at sannsynligheten for å bli innkalt til intervju synker med 25 prosent for jobbsøkere med utenlandsk navn.
 
Studentene skulle blant annet ta stilling til om en norskfødt kvinne med indisk navn burde endre navnet sitt, fordi hun tross gode kvalifikasjoner ikke ble innkalt til intervju.
 

Forstår diskriminering

- Besvarelsene viser at studentene har forstått mekanismene bak diskriminering, og at de ønsker å gjøre noe med det, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.
 
Et mer mangfoldig norsk arbeidsliv uten diskriminering krever et systematisk og langsiktig arbeid, mener vinnergruppen.
 
- Det er utfordrende fordi så mye diskriminering skjer ubevisst, sier King Wong.
 
Vinnerne var helt klare på at kvinnen ikke burde endre navnet sitt.