Diskrimineringens stygge, stygge ansikt

Eli Anne Nystad ( 23) ble forsøkt påtent av en guttegjeng i Trondheim fordi hun er same. Mange har blitt opprørt over saken. Det har også likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Jeg blir trist og sint. Samtidig er jeg ikke overrasket, fordi jeg vet at mange samer opplever diskriminering og trakassering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Angrepet utenfor utested

I følge den samiske avisa Sagat, begynte guttegjengen først å gjøre narr av dialekten til Eli Anne Nystad, men hetsingen startet for alvor da de forstod at hun var av samisk opprinnelse.  Guttegjengen stod rundt henne, mens de lo av henne. En av dem løftet henne opp, slik at hun falt om på asfalten. 

Selv om flere så hva som hendte, så var det ingen som grep inn før venninnen kom henne til unnsetning. Nysted forteller videre til Sagat at det var en forferdelig opplevelse å møte den aggressive nedrakkingen av det samiske, samtidig som sjokket ble enda større da hun i ettertid fikk se at en av guttene gjentatte ganger prøver å tenne på pelskragen på jakken hennes.    

Krever tiltak

- Det er viktig at Nystad forteller åpent om denne hendelsen. Det løfter en viktig problemstilling fram i lyset. Vi er nødt til å gjøre alt vi kan for å hindre at dette skal skje flere ganger, sier Ørstavik.

Hun forteller at ombudet flere ganger har bedt norske myndigheter gjennomføre tiltak mot hatkriminalitet.

- Vi har blant annet etterspurt en helhetlig strategi mot hets og hatefulle ytringer, og en økt satsning på holdnings- og mangfoldsarbeid i skolen. Dessverre har ikke regjeringen satt av midler til dette i statsbudsjettet, sier Ørstavik. 

Diskriminering og trakassering av samer er tema for et fagmøte Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer i Tromsø 8. november. Mer informasjon om arrangementet og hvordan du kan melde deg på, kommer snart.