Må forebygges i skolen

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener arbeidet mot seksuell trakassering må starte allerede i skolen. - Derfor er Likestillingsutvalgets forslag til program for forebygging av seksuell trakassering så viktig, sier ombudets nestleder Elisabeth Lier Haugseth.

- Omfanget av seksuell trakassering i samfunnet er stort, og vi mener forebyggingen må starte tidlig. Skolen kan spille en viktig rolle i dette arbeidet, sier Lier Haugseth. 

Likestillingsutvalget la frem sin andre utredning, "Politikk for likestilling", i september. Her foreslås en rekke tiltak for å løfte likestillingsarbeidet i Norge.

LDO støtter i alle hovedsak utvalgets forslag, blant annet et program for forebygging av seksuell trakassering.

-  Tiltak for å endre holdninger og stereotypier blant unge er avgjørende for å skape et mer likestilt samfunn, sier Lier Haugseth.

Her kan du lese høringssvaret vårt.