Diskriminering på statsrådens agenda

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen besøkte Likestillings- og diskrimineringsombudet torsdag. En ny struktur for likestillingsarbeidet i Norge sto på dagsorden.

Se bilder fra besøket på LDOs Facebook-side.

Skjeie-utvalgets utredning “Struktur for likestilling” sto på dagsorden på møtet. Ørstavik påpekte behovet for et stort løft i likestillingsarbeidet, på alle samfunnsområder og alle diskrimineringsgrunnlag.

- Likestilling er ikke en reise hvor vi kommer i mål bare vi er tålmodige nok, sa Inga Marte Thorkildsen.

Skjeie-utvalget har foreslått viktige grep for å få bukt med de store likestillings- og diskrimineringsutfordringene i Norge.

- Diskriminering hindrer deltakelse, frihet og tilgang til makt. Utviklingen går for sakte, men vi har ikke tid til å vente. Vi kan ikke slå oss til ro med små tiltak, eller flikking på eksisterende systemer, sa Ørstavik.

Les mer om Skjeie-utvalgets forslag her.

Mangfoldsbriller

Statsråden ble vist rundt i ombudets lokaler, og hun fikk treffe flere ansatte som fortalte om klagesaker de jobber med.

Besøket ble avsluttet med at ombud Sunniva Ørstavik overrakte likestillingsbriller til Inga Marte Thorkildsen.

- Det er for at du skal se mangfoldet. Vi er blinde og ser feilene ved individet, før vi ser hva vi må endre med systemet for å hindre diskriminering og skape likeverd, sa Ørstavik.