Mot, engasjement og handlekraft i Bodø

Turneen mot diskriminering fortsetter. Tirsdag var likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i Bodø. På agendaen stod et bredt spekter av saker, fra romfolks rettigheter og homofiles plass i kirken, til ADHD og dysleksi.

- Fellestrekkene for disse temaene er mange, og handler om at folk skal få rett til å være den de er, sier Ørstavik.

Biskop mot diskriminering

Første post på programmet var møte med biskop Tor Berger Jørgensen. Biskopen og ombudet traff hverandre på Facebook i sommer. Engasjementet for romfolk og deres rettigheter satte i gang dialog virtuelt. Romfolk var også tema da de møttes i dag.

- Biskopens engasjement i sommer var en viktig motvekt til alt det negative knyttet til behandlingen av romfolk. I går hadde vi fine samtaler om hva vi kan gjøre fremover og hvordan vi kan hindre en ny sommer med trakassering og hatefulle ytringer, sier Ørstavik.

Andre temaer i samtalen var homofiles og kvinners plass i kirken, og hvordan kirken og ombudet kan jobbe for et likeverdig samfunn.

- Det var inspirerende for meg å treffe en biskop som er så bevist sin makt og vil bruke den på en god og modig måte, sier Ørstavik.

Møte med interesseorganisasjoner  

Ombudet traff også ulike interesseorganisasjoner i Bodø.

- Som ombud er jeg gitt en stemme og en mulighet til å si ifra om urett. Den muligheten bruker jeg klokest ved å lytte til de som opplever diskriminering. Det er viktig for å få til endring, sier Ørstavik.

Representanter fra Dysleksiforbundet, ADHD-foreningen, Funkis Nordland, Mental Helse, Norges Handikapforbund, Rådet for funksjonshemmede og Adison-foreningen var til stede på møtet, der det kom frem mange ulike historier om diskriminering.

Historiene viser at kampen mot systemet blir verre, enn det opprinnelige problemet som fører til et behov for systemet. Det mener ombudet er et stort tankekors.

- Disse folkene har sterke og opprørende historier å fortelle, men de har også nøkkelen til løsning. For meg er det nyttig å treffe folk som er engasjert, kjemper og tror på noe til tross for mange slag i trynet. Det gjør meg bedre rustet i kampen for likestilling og mot diskriminering, sier Ørstavik.

Ombudet avsluttet med å oppfordre organisasjonene til to ting.

- Slutt å jobbe alene mot diskriminering. Dere står sterkere hvis dere jobber sammen. I tillegg må dere bruke oss. Si ifra til meg og mine kolleger om diskriminering.  Arbeidet for likeverd og mot diskriminering skjer gjennom synliggjøring av den uretten som skjer.