Nettmøte på dagbladet.no

Sunniva Ørstavik deltar i nettmøte på dagbladet.no mellom 10 og 11 torsdag. Tema er hets og hatefulle ytringer. Du kan sende inn dine spørsmål nå.

- Hatefulle ytringer truer demokratiet, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til Dagbladet.no i dag.

Les svarene hun ga i nettdebatten her.

Debattmøte hos LDO

Onsdag arrangerte ombudet også et debattmøte med samme tema. Vi så på hvordan diskriminerende, stereotype og hatefulle ytringer rammer minoriteter, og innskrenker gruppers frihet til å delta i det offentlige ordskiftet.

Negative og stereotype omtaler, både i media og i debattfora, rammer flere grupper i samfunnet. Ikke bare etniske og religiøse minoriteter, men også folk med nedsatt funksjonsevne og kvinner.

Innledere var Alexa Døving,  seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, Elisabeth Eide, professor i journalistikk ved HiOA, og politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen.