Hatkriminalitet må på dagsorden

Politiet i Norge tar ikke hatkriminalitet alvorlig nok viser internasjonal rapport.
– Dette er urovekkende og krever at politiet endrer arbeidsmetode og fokus, sier likestillings- og diskriminieringsombud Sunniva Ørstavik, som også tidligere har stilt krav til myndighetene om tiltak mot hatkriminalitet.

I rapporten fra en delegasjon fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) kritiseres politiet for ikke å gjøre nok for å kartlegge og bekjempe hatkriminalitet i Norge.

Økt sikkerhet

Delegasjonen etterlyser sikkerhetstiltak knyttet til det jødiske miljøet og reagerer blant annet på nordmenns syn på konflikten mellom Israel og palestinerne. De advarer mot at anti-israelske holdninger kan utvikle seg til antisemittisme.

– Dette er urovekkende. Vi må slå like hardt ned på jødehets som all annen form av rasisme og diskriminering, sier Ørstavik, og understreker hvor viktig det er ikke å glemme de små minoritetsgruppene.

Stereotype forestillinger om jøder eksisterer i det norske samfunnet. 12,5 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot jøder. 19 prosent sier seg enige i påstanden om at “verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser”. Disse tallene ble lagt frem tidligere i år i rapporten “Antisemittisme i Norge? Den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter t” utført av Senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Muslimer stenges ute

Delegasjonen reagerer også på “tallrike eksempler på at muslimer diskrimineres på arbeidsmarkedet og boligmarkedet”.

– Den usynlige rasismen preger hverdagen til tusenvis her i landet. Hvordan skal man komme videre med livet sitt uten sted å bo og uendelige jobbsøkeravslag?  Vi må alle jobbe for et mer tolerant samfunn og større mangfold i arbeidslivet, avslutter Ørstavik.
Delegasjonen besøkte Norge tidligere i år for å undersøke rasisme, diskriminering, integrering og toleranse i landet. 

 

Tiltak mot hatkriminalitet

Om HL-senterets rapport: Stigmatiserende debatt