Religiøse symboler på sykehus

- En pasient kan ikke reservere seg mot sykepleiere eller annet helsepersonell som bærer hijab. På samme måte kan en pasient heller ikke reservere seg mot å bli behandlet av en sykepleier med innvandrerbakgrunn, en homofil eller en ung sykepleier, sier nestleder i ombudet Elisabeth Lier Haugseth.

Sist uke uttalte nestleder i ombudet Elisabeth Lier Haugseth i TV2s sak om rett til å bruke religiøse symboler på sykehus.

- Alle har rett til forsvarlig helsehjelp og til å bli behandlet med respekt i sitt møte med helsevesenet. Men hvem som skal utføre helsetjenesten og hva som er forsvarlig helsehjelp er det sykehuset som virksomhet og arbeidsgiver som skal avgjøre, sier Haugseth.

Haugseth viser til at ombudet hittil ikke har vurdert saker hvor arbeidsgiver har hatt saklig grunn til å nekte en ansatt å bruke religiøse symboler.

 

Loven sier:

Den juridiske forankringen for bruk av religiøse symboler er praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol, diskrimineringsloven og ombudets praksis. Dette betyr at:

  • hijab må i utgangspunktet anses som et religiøst hodeplagg, selv om plagget også til dels har vært tillagt andre meninger/ verdier. 
  • å nekte en arbeidstaker å bruke hijab på arbeidsplassen er som hovedregel ikke tillatt.

Bare hvis det er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og konsekvensene ikke er uforholdsmessige kan det være lovlig å nekte en arbeidstaker å bruke religiøse symboler.

  • for eksempel kan en arbeidstakers ønske om å bære hijab på arbeidsplassen komme i konflikt med krav til sikkerhet, helse eller hygiene. Dette må vurderes konkret i hver enkelt sak. 

Les mer om arbeidet for likestilling og mot diskriminering her: