Verdensmester i tilfeldigheter

Av likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Tirsdag kom dommen. Kan vi feire at vi er verdensmester i likestilling og snart i mål med anti-diskrimineringsarbeidet? Nei, sier Likestillingsutvalget.

Diagnosen fra utvalget er alvorlig: Vi står stille på sentrale likestillingsområder, på andre områder går utviklingen i sneglefart. Nå kan ikke de med makt og myndighet unngå å ta store grep i likestillingspolitikken.

Utvalgets første utredning som kom i fjor viste at vi mangler gjennomføringsevne i likestillingspolitikken. Tirsdag fikk vi presentert konsekvensene av dette. Likestilling er tilfeldighetenes arena. Det er tilfeldig hvilke kommuner, hvilke arbeidsgivere, hvilke skoler og hvilke departement som prioriterer dette arbeidet. Noen gjør litt, og noen lar helt være.

Tilfeldighetens politikk, eller som utvalget sier: "Et område der alle skal ha ansvar, men ingen tar det", rammer enkeltmennesker og grupper i samfunnet vårt. Jeg ser det hver dag i min jobb. Folk blir diskriminert og trakassert. På arbeidsplassen, i skolen, på utesteder, i borettslaget, og på gaten. De store manglene i norske likestillingspolitikk gjør at det får minimale konsekvenser, om noen, å diskriminere i Norge i dag.

Som alle andre politikkområder, trenger likestillingsarbeidet systematikk, gjennomføringsevne og ressurser. Det betyr for eksempel at alle landets videregående skoler må prioritere arbeidet mot seksuell trakassering blant ungdom, og for å løse deltidsproblemet, må alle kommuner ta ansvar. Det betyr at alle arbeidsgivere må ha gode rekrutteringsrutiner som sørger for at de med utenlandsk navn også blir kalt inn til intervju.  Aktivt likestillingsarbeid er ikke noe som kan overlates til tilfeldigheter, slik det er i dag.

Festtalenes tid er forbi. Statsråd Inga Marte Thorkildsen og norske myndigheter har nå to utredninger på bordet, som viser at vi har for lite likestillingspolitikk i Norge og at det som har vært gjort er for dårlig. Norge trenger et likestillingsløft. Det vil koste penger og ressurser. Men alternativet er at vi fortsetter å stå stille – og det har vi ikke råd til.

Innlegget stod på trykk i Dagsavisen 1. oktober 2012.