Det nytter å si ifra!

Du og din partner er lykkelig gift, med to barn og ønsker å leie en bolig. Men utleier av boligen sier nei.

Dette var realiteten for et lesbisk par som tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Ekteparet ønsket å leie en bolig og la ut en annonse på finn.no, først med fotografi av hele familien. Ettersom de ikke fikk noe respons, valgte de å fjerne bildet.

Utleieren, som bor i nærheten av familien, kontaktet og avtalte vising.  Den ene kvinnen fant ut at utleieren var fylkespolitiker i KRF. Hun ringte og fortalte at hun var lykkelig gift med en kvinne. Under telefonsamtalen ble visningen, som skulle være samme dag, avlyst. 

- Det er overraskende at en utleier mener at det er greit å holde noen ute fra boligmarkedet bare fordi de er glad i en person av samme kjønn. Fra januar neste år vil vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering bli utvidet og det gjelder alle samfunnsområder, ikke bare arbeidsliv og boligmarkedet, sier Elisabeth Lier Haugseth, avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ombudet kom til at mannen brøt husleieloven, da han avlyste visningen.

Nemnda opprettholdt

Saken ble behandlet i Likestillings- og diskriminerings- nemnda i august. Nemnda opprettholdt ombudet uttalelse.

Nemnda uttalte:

- På grunn av at det er sammenfall i tid mellom innklagedes kunnskap om ekteparets seksuelle orientering og endring av avtalen om å la familien komme til visning, finner nemnda at det er grunn til å tro at innklagede tok hensyn til ekteparets seksuelle orientering.

Nemnda kom til at utleieren ikke har klart å begrunne at han ikke tok hensyn til ekteparets seksuelle orientering. Nemda var enig med ombudet i at innklagede hadde ikke avlyst visingen dersom ekteparet ikke hadde ringt og fortalt at hun var gift med en kvinne.