En skole for alle

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ber om møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å drøfte universell utforming av skole- og undervisningsbygg.

 – Mange elever utestenges fra sin nærskole fordi skolebygningen ikke er fysisk tilrettelagt. Nå håper jeg at universell utbygging av skole- og undervisningsbygg blir en prioritert del av skolesatsingen, sier Ørstavik og viser til regjeringens uttrykte visjon om et samfunn der alle kan delta.

Ombudet mener det er nødvendig med en opptrappingsplan, og at arbeidet med universell utforming av skoler og undervisningsbygg er viktig del av oppfølgingen av FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRDP).