Graviditetsdiskriminering på dagsorden

Diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det enkeltområdet vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet får flest henvendelser om innenfor arbeidsliv. Onsdag 5. juni spør vi om vi gjør nok for å avskaffe denne diskrimineringen.

 Velkommen på frokostmøte hos oss i LDO fra kl. 8.30.