Hotellenes ansvar for ikke-diskriminering

- Hotellenes arbeid for å hindre prostitusjon i sine lokaler, må ikke føre til diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Torsdag fortalte NRK at hotellkjeder samarbeider om å forsøke å stoppe kvinner som jobber med prostitusjon fra å booke seg inn.  

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er opptatt av hotellnæringens arbeid med å hindre at hotellrom brukes til prostitusjon, ikke fører til diskriminering. 

- Diskrimineringslovverket legger begrensninger på hotellenes mulighet til å avvise gjester. Vi vet at noen grupper vil være mer utsatt for diskriminering enn andre i slike situasjoner. Hotellene må sikre at fordommer og stereotypier ikke påvirker hvordan de hotellansatte møter gjester, eller hvilke gjester som avvises, sier Ørstavik. 

Veiledning til bransjen

LDO har gitt bransjen veiledningen om muligheten til å avvise gjester og om diskrimineringslovverket. 

- Vi ser de vanskelige sitausjonene og dilemmaene hotellansatte står overfor. Hotellene må ha gode rutiner og retningslinjer som sørger for at ansatte vet hvordan de skal håndtere vanskelige situasjoner, og at de vet når de har muligheten til å bortvise gjester, sier Ørstavik.

Ombudet anbefaler at retningslinjene er synlige både for ansatte og gjester, og at situasjoner der avvisning skjer blir protokollført.