Ikke rør fedrekvoten!

Fedrekvoten har gitt tusenvis av fedre mer tid med barna sine, og er helt uunnværlig for likestilling i hjemmet og i arbeidslivet. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik håper mange vil si fra til politikerne om at de må verne om fedrekvoten.

- Fedre, mødre, forskere, arbeidslivets parter og et flertall i befolkningen er enige: ikke rør pappapermen! Å fjerne den vil påvirke hele familien. Fedre vil miste muligheten til å være like mye sammen med sine barn. Mødre vil få større problemer med å kombinere familie og jobb, sier Ørstavik. 

Del et hjerte for fedrekvoten

På nettsiden http://www.picbadges.com kan du nå laste opp et pappapermhjerte på profilbildet ditt i sosiale medier.

- Mange har allerede engasjert seg, og vi håper enda flere stemmer i og sender et klart signal om at vi vil ha fedrekvote også etter valget i september, sier Ørstavik.

Fem grunner til å heie på fedrekvoten:

  1. Fedrekvoten sikrer barna tid med far. Pappaer som tar permisjon får bedre kontakt med barna sine.
  2. Fedrekvoten gjør arbeidslivet mer likestilt. Når både mor og far kan kreve å være hjemme, blir mor mindre utsatt for diskriminering på jobb, og far kan velge barnetid framfor overtid.
  3. Fedrekvoten likestiller foreldrerollene. Den gir mamma og pappa samme mulighet til å være omsorgsperson for barnet.
  4. Fedrekvoten er en rettighet. Den er ikke en plikt familien pålegges, og den er svært fleksibel. 
  5. Og viktigst av alt: Fedrekvoten virker. Fedre som tok permisjon økte fra to prosent til 70 prosent de første to årene etter fedrekvoten ble innført i 1993. Fedre vil høyst sannsynlig ta mindre permisjon hvis fedrekvoten fjernes.

Andre saker: