Kunnskapsdepartementet bryter loven

Kunnskapsdepartementet mener sekulære, humanistiske livssynsskoler ikke har lik rett til godkjenning som religiøse skoler. - Dette er brudd på diskrimineringsloven, som sier at ingen skal diskrimineres på grunn av religion eller livssyn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Humanistskolen klaget til LDO etter at de fikk avslag på å starte skole. Kunnskapsdepartementet konkluderte med at sekulære, humanistiske livssynsskoler ikke har lik rett til godkjenning som religiøse skoler.

- Vi mener Kunnskapsdepartementets praksis fører til at elever med et humanistisk livssyn ikke har samme mulighet til å gå på en skole som ivaretar nettopp dette livssynet, sammenliknet med elever med et religiøst livssyn. Det er ikke i tråd med forbudet mot diskriminering på grunn av religion og livssyn, sier Ørstavik.

LDO har ikke vurdert om skolen skal godkjennes.

- Vår vurdering har vært om Kunnskapsdepartementet bryter loven når de ikke engang ville vurdere søknaden, sier Ørstavik.

Hun forventer at Kunnskapsdepartementet endrer sin praksis på dette området, eller bringer saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda til ny vurdering.

Les hele uttalelsen her.