Nytt brukerutvalg i LDO

På nyåret skal et nytt brukerutvalg i LDO være på plass.

Brukerutvalget er en arena for samarbeid og erfaringsutveksling med interessegrupper og frivillige organisasjoner, og bidrar med innspill til Likestillings- og diskrimineringsombudets pådriverarbeid.

- Brukerutvalget som har sittet de to siste årene, har gitt verdifulle innspill på mange av store likestillingssaker vi har jobbet med. Jeg setter stor pris på innsatsen og tiden de har lagt ned i dette, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Av sakene som har vært oppe på møtene, finner vi blant annet Likestillingsutvalgets NOU Politikk for likestilling, innspill til hva LDO bør gjøre for å nå flere målgrupper, og kommentarer til tros- og livssynsutvalgets utredning.

Her kan du lese referater fra møtene.

Nytt brukerutvalg skal etter planen være på plass i januar 2014.