Romfolkets dag

− Jeg vil ikke ha et samfunn der fordommer basert på enkelthistorier brukes som argumenter til å holde et helt folk nede. Det er ikke bare feil. Det er farlig, sier likestilling- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på romfolkets internasjonale dag.

Romfolk i Norge er en nasjonal minoritet, og Europarådets rammekonvensjon pålegger norske myndigheter å føre en politikk som ikke kommer i konflikt med romfolks tradisjonelle livsstil, språk og kultur.

− Hvis dette skal bli en rettighet noe annet sted enn på papiret må det kraftige grep til, både i Europa og her hjemme, sier Ørstavik.
Gjennom FNs rasediskrimineringskonvensjon er Norge er også forpliktet til å sikre at grupper som forskjellsbehandles på grunn av rase, hudfarge og/eller etnisk opprinnelse, har de samme rettighetene som alle andre.

Les mer om konvensjonene her.

Forfulgt

Romfolk er det mest forfulgte og diskriminerte folkeslaget i hele Europa.

− Retten til å være seg selv og retten til å være stolt av den man er, og den kulturarven man bærer med seg, er ikke reell for alle sier Ørstavik.

− Og den blir litt mindre for hver gang mediene slår opp kriminalitet begått av enkeltpersoner og benevner det som trekk hos en hel folkegruppe, legger hun til.

Brudd på menneskerettighetene

Norske roms historie er et av de mørkeste og vondeste kapitlene i historieboka. Og fremdeles er Norge en nasjon som godtar brudd på menneskerettighetene.

  • Familier opplever at boligeiere legger på røret så snart de har sagt navnet sitt når de forsøker å leie bolig. 
  • Reisefølger nektes adgang til offentlige steder, som campingplasser og utesteder. 
  • Barn får ikke tilrettelagt undervisningen slik de har rett til, og skolebøker blir ikke oversatt.

− Min viktigste jobb er å bekjempe slik diskriminering. Og den kampen må tas, sier Ørstavik.

Ørstavik advarer mot et samfunn der fordommer basert på enkelthistorier brukes som argumenter til å holde et helt folk nede. Og ingen skal finne seg i å bli fortalt at de er farlige. Eller mindre verdt, legger hun til.

−I dag er det romfolkets dag. Jeg vil oppfordre media, politikere, bloggere, og oss alle sammen til å tenke igjennom hvordan vi møter hverandre og omtaler hverandre, avslutter Ørstavik.
Ørstavik holder appell når dagen markeres på Kulturhistorisk museum mandag.