Tøffere for sårbar gruppe

- Noen av våre mest sårbarbare grupper i Norge er tilreisende romfolk. De blir møtt med nedlatende holdninger både fra politi og myndighetspersoner, og det er opprørende at de ikke får den beskyttelsen de trenger og som de har krav på, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

LDO har flere ganger etterspurt konkrete tiltak fra myndighetene for å ta i mot tilreisen rom, og å sikre gode løsninger på nasjonalt nivå.

- Romfolkets grunnleggende rettigheter må sikres, men vi har ennå ikke sett noen tegn fra regjeringen om at dette står høyt på dagsorden, sier Ørstavik.

- Dette, i tillegg til forslaget fra politiet om at det skal bli ulovlig å sove utendørs i noen områder, setter en sårbare grupper i en enda vanskeligere situasjon, sier Ørstavik

Selv om romfolket ikke nevnes spesifikt i forslag til nye politiforskrifter, kan et forbud mot å sove ute være indirekte diskriminerende overfor av denne gruppen.

- Det er ingen tvil om at tilreisende rom vil bli spesielt rammet av en slik forskrift. Det bekymrer oss, sier Ørstavik.

Bekymret Stålsett

Hun deler bekymringen med Sturla Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Han er kritisk til at man skal hindre allerede sårbare mennesker i å overnatte utendørs, uten å tilby reelle alternativer.

- Fattige rom som overnatter utendørs opplever det allerede svært utfordrende å finne et sted å sove. De opplever seg ofte jaget og ydmyket, og blir fratatt muligheten til å få dekket grunnleggende behov. Videre er det et problem at de hele tiden opplever å miste eiendelene de har i Norge ved at ulike instanser kaster soveposer, madrasser og presenninger. Vi er bekymret for at endringene som er foreslått vil ramme denne svært utsatte gruppa hardt, avslutter Stålsett.