Barnenekt for statsråder?

Civita-leder Kristin Clemet mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke kan ta foreldrepermisjon fordi han er statsråd. Betyr det at statsråder ikke skal få lov til å få barn, spør likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i denne kommentaren.

Jeg antar Clemet ikke mener det. Det ville i så fall ikke bare være en sterk inngripen i den enkelte statsråds privatsfære. Det vil også føre til at ingen kvinner som ønsker familie kan ta på seg det viktige samfunnsoppdraget det er å være statsråd, siden det å føde barn nødvendigvis er forbundet med noe fravær.

Fedre føder ikke. Men de blir like fullt foreldre. Å si at dette er et ansvar de bør velge bort, er både gammeldags og diskriminerende. Jeg skjønner at det å erstatte en statsråd skaper særlig store utfordringer, men Clemets argumentasjonen om at far er uunnværlig på jobben, men utbyttbar hjemme, er likevel som et gufs fra 80-tallet. Den gang var dette argumenter svært mange fedre ble møtt med hvis de ytret ønske om å ta ut permisjon. Det passet dårlig, det var vanskelig, og hadde ikke barnet en mor som kunne ta seg av det?

Norge har et lovverk som forbyr diskriminering på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon. Likevel vet vi at både kvinner og menn opplever å bli diskriminert fordi de får barn. Utspill som Clemets er med på å gjøre det enda litt vanskeligere for småbarnsforeldre generelt, og småbarnsfedre spesielt, å kombinere jobb og familie.