- En trussel mot fedrekvoten

- Jeg frykter at regjeringens forslag til unntaksregler vil undergrave fedrekvoten, og at vi vil miste vi et viktig likestillingstiltak, sier Sunniva Ørstavik.

Neste uke sender regjeringen et forslag om endringer i fedre- og mødrekvotene på høring.

Regjeringen foreslår et system der foreldre som oppfyller visse kriterier kan skyve kvoten mellom seg. Dokumentasjonskravet vil kun være et egenerklæringsskjema.

- Svekker fars rettigheter

- Vi er skeptiske til unntak fra disse kvotene, og frykter at den positive trenden vi har sett over flere år, der menn tar ut mer permisjon, vil snu. Det vil være et tilbakeslag for likestillingen, sier Ørstavik.

- Fedrekvoten har gitt tusenvis av fedre mer tid med barna sine, og er helt uunnværlig for likestilling i hjemmet og i arbeidslivet, sier hun.

- Nå skal vi se nærmere på forslagene fra regjeringen og så komme med våre innspill.

Fedrekvoten er viktig av flere grunner:

  1. Fedrekvoten sikrer barna tid med far. Pappaer som tar permisjon får bedre kontakt med barna sine.
  2. Fedrekvoten gjør arbeidslivet mer likestilt. Når både mor og far kan kreve å være hjemme, blir mor mindre utsatt for diskriminering på jobb, og far kan velge barnetid framfor overtid.
  3. Fedrekvoten likestiller foreldrerollene. Den gir mamma og pappa samme mulighet til å være omsorgsperson for barnet.
  4. Fedrekvoten er en rettighet. Den er ikke en plikt familien pålegges, og den er svært fleksibel. 
  5. Og viktigst av alt: Fedrekvoten virker. Fedre som tok permisjon økte fra to prosent til 70 prosent de første to årene etter fedrekvoten ble innført i 1993. Fedre vil høyst sannsynlig ta mindre permisjon hvis fedrekvoten fjernes.